Share

Urban Planning / Masterplan

Urban Planning / Masterplan

Urban Planning / Masterplan

 

PUZ – plan urbanistic zonal

  • pentru reglementarea specifica detaliata a unei zone, asigurand corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile planului urbanistic general al localitatii o

PUD – plan urbanistic de detaliu

  • pentru modificari ale procentului de ocupare a terenului (POT) sau ale distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele parcelei. PUD este aprobat de catre Consiliul Local

Share post: